Walne zgromadzenia

Ostatnie walne zgromadzenie odbyło się dnia 16 marca 2021 roku.