RELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariat

Główni Akcjonariusze

Procentowy udział w kapitale zakładowym

PlayWay S.A.

52,38 %

AMM Management Sp. z o.o.

10.01 %

Jakub Trzebiński

7,5%

TFI AgioFunds S.A.

5.16 %

Tomasz Dutkiewicz

5.06 %